Mathematics Physics Chemistry Biology Cardiology jandur.cz My Last 20 Years Publication    

Duršpek J et al., Should we fear infarct-like myocarditis?, Cor et Vasa 60 (2018) e607–e614.

Jirous S, Bernat I, Durspek J, Rokyta. Patent hemostasis and comparison of two compression devices after transradial coronary catheterization and intervention. Cor et Vasa (2017) Volume 60, Issue 2 e122-e126.

Duršpek J.: Fyzika živých systémů, disertační práce, ZČU v Plzni 2012 (pdf, autoreferát, posudek1, posudek2)

Duršpek J.: Fyzika v živé přirodě, setkátní dokorandů, Hradec Králové, 2012 (pdf).

Duršpek J., Prokšová J.: The Nonequilibrium thermodynamics and its application in hydrodynamics, chemistry and biology, 16 th Conference of Czech and Slovak Physicists, Proceedings, Hradec Králové 2008, ISBN 80-86148-93-9.


Duršpek, J.: Vznik konvekčních buněk, Veletrh nápadů učitelů fyziky 12, sborník s konference, MFF UK, Praha 2007 (pdf).

Jindra, Duršpek, Jánský, Fismol, Dragon: Vytváření pojmu hmotnost u žáků základních a středních škol, sborník z konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3, Srní 2007 (pdf)

Duršpek, J.:Aplikace nerovnovážné termodynamiky v hydrodynamice, chemii a biologii a možnosti využití ve výuce, Zbornik príspevkov Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní, Pobočka JSMF v Nitre 2007.

Duršpek, J.: Může termodynamika přispět k pochopení existence života?, Školská fyzika (IX), 14-21, Plzeň 2006. ISSN 1211-1511  (pdf)

Duršpek J.: Aplikace nerovnovážné termodynamiky ve fyzice, chemii a biologii, diplomová práce, ZČU v Plzni 2006

Poster: Physics of Self-organization on Secondary Schools and Universities, Physik im facheruber-greifenden Kontext, mezinárodní konference, Bad Honnef, listopad 2008 (pdf)


Mergl, M. & Duršpek, J.: Sponge spicules and radiolarians from the Olešná Member of the Klabava Formation. Bulletin of Geosciences 81(1), 17–26. Czech Geological Survey, Prague 2006. ISSN 1214-1119 (pdf)

Duršpek J.: Houby (Hexactinellida, Porifera) spodního ordoviku Barrandienu, Diplomová práce ZČU v Plzni, 2004 (pdf)